Tarieven

Tarieven


Als geconventioneerde vroedvrouwen vallen alle verrichtingen binnen de nomenclatuur van de vroedvrouw. Dit wil zeggen dat er voor de meeste bedragen 100% terugbetaling door het ziekenfonds voorzien wordt.


Eénmalig wordt er een administratieve zorgforfait van 50 euro aangerekend. Dit omvat het beschikbaar zijn, kleine materialen, administratie derdebetalers naar de mutualiteiten, ...


Verder is er een kilometervergoeding vanaf je woonplaats (0,41euro/km)


Wanneer je hierover enige twijfel waarneemt kunnen de kosten afhankelijk van de situatie bekeken worden.