Update Imelda ziekenhuis

Algemene richtlijnen tijdens de corona crisis voor alle patiënten op verloskunde


Virtuele rondleiding: https://www.youtube.com/watch?v=VpPiXN3-mjM&feature=youtu.be


Aanmelden

 • Iedereen komt binnen via spoed en nadien doorverwezen naar de afdeling


Sreenen

 • Alleen geplande sectio’s (keizesnede)  en inducties (inleiding) worden op voorhand gescreend. Zij worden door het ziekenhuis 48 voor de ingreep verwittigd en worden uitgenodigd om de test in het ziekenhuis te komen doen.

 • ook iedereen die opgenomen wordt zal een screening krijgen


Partner

 • Een zieke partner (hoest, koorts, verkoudheid, luchtweg problemen) kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen 


 • Een gezonde partner mag bij de bevalling aanwezig zijn; De Partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen:

             *tijdens het volledige ziekenhuisverblijf 24u op 24u op de kamer blijven, rondlopen op de materniteitsafdeling wordt afgeraden en tot min beperkt.

             *als de partner liever niet 24 op 24u op de kamer blijft, kan hij/zij 1x per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet                     mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen. 

 • Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels gelden als hierboven.
 • Nieuw! Sinds 04/06/21: 

                       - Broers en zussen mogen 1 keer op bezoek komen tijdens het verblijf onder begeleiding van de partner.

                       - Bezoek tussen 14 en 18u, max 1 uur.

                       - Op een gemeenschappelijke kamer mag er 1 bubbel tegelijk op bezoek, dus even afstemmen.  Max 2 kinderen

                       - Bezoekmoment in overleg met de vroedvrouw.

                       - Mondmaskerplicht in de gang

                       - Kamerdeuren blijven gesloten

 

Zeven-dagen onderzoek pasgeborene

 • Deze wordt niet meer georganiseerd in het ZH, maar patiënten nemen zelf een afspraak bij een kinderarts naar keuze voor dit onderzoek (in de privépraktijk)


Borstvoeding bij Covid positieve mama's

 • Borstvoeding wordt gestimuleerd ook bij positieve moeders. In overleg met ziekenhuishygiëne kan de moeder haar kindje aanleggen mits de voorzorgen te nemen, nl. masker, handen wassen en borsten wassen.
 • Spijtig genoeg wordt er in alle richtlijnen geadviseerd om na de geboorte de baby niet te laten skinnen. 


Kijk ook dit filmje van dr. Bosteels (gynaecoloog)

https://www.youtube.com/watch?v=GWOmAAFH1zM&feature=share&fbclid=IwAR1UBPZD5EkUnGPHpo1lPHVzdbOjzJ0apEhngMCMZI0Gyaz7PHGgy03DF1U